PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE NR 23 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Procedura informowania rodziców na temat diagnozy dziecka

 

 1. Zebranie dla rodziców – organizacja pracy w ciągu roku szkolnego (wrzesień):
 • omówienie celu diagnozy i obserwowanych obszarów rozwojowych,
 • zaprezentowanie narzędzi diagnostycznych. 
 1. Zebranie grupowe po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej (październik):
 • sprawozdanie dotyczące obserwacji dzieci,
 • wnioski,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci, które powinny zostać poddane dodatkowym działaniom wspomagającym rozwój,
 • zapoznanie rodziców z kierunkami pracy w przedszkolu. 
 1. Opracowanie indywidualnych programów wspomagających rozwój dziecka:
 • kontakty indywidualne z rodzicami,
 • zapoznanie rodziców z programami (propozycja kierunków dalszych działań),
 • udzielenie wskazówek do pracy w domu,
 • uzyskanie zgody rodzica na realizację programu. 
 1. Systematyczne przekazywanie informacji zwrotnej o działaniach nauczyciel – dziecko i rodzic – dziecko. 
 1. Zebranie grupowe (czerwiec):
 • omówienie wyników diagnozy końcowej,
 • porównanie wyników uzyskanych podczas diagnoz,
 • rozmowy z zainteresowanymi rodzicami – indywidualne omówienie arkusza obserwacji rozwoju dziecka.

 

Z Galerii

d5.jpg

Wydarzenia

Kontakt

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 23

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 1 Maja 3a

Dyrektor - gabinet  32 47-623-48

Dyrektor - służbowy 66-140-81-81

Sekret. - intendent 32 470-50-02

NIP: 633-20-27-802
REGON: 272001098